Antimicrobici Ed Antisettici Ginecologici

ABIMONO 600mg 1 Ovulo

10,42€

BETADINE 10 Candel.Vag.

4,78€

BETADINE Ginec.P 5 Flac.

7,74€

BETADINE Ginec.Soluz.125ml

3,86€

DAFNEGIN Crema Vagin.78g

14,63€

DAFNEGIN Lav.Gin.5 Fl.150ml

16,04€

DAFNEGIN*6 Ovuli 100mg

14,63€

DAKTARIN 3 Cps Vag.400mg

7,31€

DAKTARIN Crema Ginec.2% 78g

11,79€

ECOREX 6 Ovuli Vag.150mg

9,90€

FALVIN 2 Cps Vag. 1000mg

13,32€