Antimicrobici Ed Antisettici Ginecologici

ABIMONO 600mg 1 Ovulo

10,86€

BETADINE 10 Candel.Vag.

4,98€

BETADINE Ginec.P 5 Flac.

10,59€

BETADINE Ginec.Soluz.125ml

6,05€

DAFNEGIN Crema Vagin.78g

14,86€

DAFNEGIN Lav.Gin.5 Fl.150ml

16,72€

DAFNEGIN*6 Ovuli 100mg

14,86€

DAKTARIN 3 Cps Vag.400mg

7,62€

DAKTARIN Crema Ginec.2% 78g

12,29€

ECOREX 6 Ovuli Vag.150mg

10,32€

FALVIN 2 Cps Vag. 1000mg

13,68€